Trang chủ » HỖ TRỢ HỌC VIÊN: » Thông tin mới về thuế

Thông tin mới về thuế

NHỮNG LƯU Ý CỦA KẾ TOÁN TRONG THÁNG 1

1. Nộp thuế môn bài trước ngày 30/1 2. Kiểm tra năm trước có tăng giảm vốn hay thêm các chi nhánh địa điểm kinh doanh mới hay không để lập lại tờ khai thuế môn bài. 3.  Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12 nếu kỳ kê khai theo tháng hạn 20/1 4. Nộp […]

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

– Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với các doanh nghiệp (thông thường là các công ty) được quy định trong Luật thuế TNDN. – Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%. – Thuế suất thuế TNDN đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai […]

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 2)

LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 2)

Những lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính năm 2015 ( phần 2) Tại bài viết phần 1 KIMI training đã giới thiệu những văn bản qui phạm pháp luật mới nhất  mà kế toán cần nắm vững để áp dụng đúng trong kê khai và quyết toán thuế GTGT […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

Tổng Cục Thuế đã gia hạn thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN và Báo Cáo Tài Chính 2015 đến ngày 04/04/2016 rồi nhé các bạn. Các bạn kế toán lưu ý làm sổ sách lên báo cáo nhé. Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp […]

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông Tư 200/2014/TT-BTC để thay thể Quyết định số 15 và thông tư sửa đổi bổ sung đi kèm. Qua đó Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15 cũng sẽ thay đổi kể từ 9 năm trước được ban hành và thực hiện. […]

LUẬT SỐ 71/2014/QH13 QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

Ngày 26/11/2014 kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 khóa 13, Quốc hội đã phê duyệt thông qua Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các Luật về thuế Luật số 71/2014/QH13, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, tại điều 3 của Luật này […]

Tóm tắt Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung các luật thuế

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế được ban hànhvà có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.Kimi Training đã cập nhật về văn bản luật số 71 này và tóm tắt những điểm nổi bật […]

Luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Theo đó sửa đổi bổ sung thuế TNDN, Thuế TNCN và Thuế GTGT. THUẾ TNDN: Sửa đổi, bổ sung một […]

Tháng 12 và những chính sách mới có hiệu lực.

• Giá đất tối đa ở thành phố là 162.000.000đ/m2 Theo nghị định 104 (104/2014/NĐ-CP) ban hành ng ày 14/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 29/12/2014. Nghị định quy định mức giá tối đa v ới đất ở tại các đô thị l à 162 triệu_đồng/m2. M ức giá này áp dụng cho đô […]

Đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam thuận lợi hơn từ tháng 12 năm 2014.

Nghị định 78 (78/2009/NĐ-CP) của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định 97 (97/2014/NĐ-CP) ban hành ngày 17/10/2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. Nghị định 97 quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, người dân có thể đăng ký để được […]


Paste your AdWords Remarketing code here