Kimi có 3 lịch học tập trung:
Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 - 11h00
Tối  Thứ 2,4,6:   18h30 - 20h30
Tối  Thứ 3,5,7:   18h30 - 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng  Buổi học Thời gian  Thời lượng Học phí (đ)
KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

(Nguyên lý Kế toán)

Đăng ký Cập Nhật  Sau Giãn Cách 3-5-7 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 2-4-6 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký

2-4-6

9h00-11h00 8-10 buổi 1.000.000
THỰC HÀNH

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng ký Cập Nhật  Sau Giãn Cách 3-5-7 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Đăng ký 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Đăng ký 2-4-6 9h00-11h00 24 buổi 2.250.000

THỰC HÀNH THUẾ DOANH NGHIỆP

(5 tuần)

Đăng ký Cập Nhật  Sau Giãn Cách 2-4-6 9h00-11h00 16 buổi 2.000.000
Đăng ký 2-4-6 18h30-20h30 16 buổi 2.000.000
THỰC HÀNH NGHỀ

 

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Đăng ký Cập Nhật  Sau Giãn Cách 3-5-7 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 2-4-6 9h00-11h00 50 buổi 5.250.000
THỰC HÀNH KẾ TOÁN

 

DÀNH CHO SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký Cập Nhật  Sau Giãn Cách 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000
Đăng ký 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Đăng ký 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán KimiLớp Cá Nhân vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC

16.123