Trang chủ » HỖ TRỢ HỌC VIÊN: » Thông tin mới về thuế

Thông tin mới về thuế

NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC VỀ THUẾ TNCN

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 1. Bổ sung hướng dẫn tại điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau: “Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ […]

Nội Dung Mới Về Thông Tư 119/2014/TT-BTC Về Thuế GTGT

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC PHẦN I:  Các mẫu ban hành mới:      1.Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT       Do: Sửa tên chỉ tiêu số [40b] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương […]

Thông tư 119/2014/TT-BTC: Cải cách, Đơn giản Thủ tục Hành chính về Thuế.

Ngày 26/08/2014 -Thông tư 119/2014/2014 được ban hành bởi Bộ Tài chính qua đó sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số […]

Các trợ cấp không bị tính thuế TNCN

Tổng cục Thuế vừa tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, và công bố danh mục này tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014. Danh mục này liệt kê hơn 70 đối tượng hưởng với mức tính và văn bản căn […]

Công văn 336/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2013;

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 336/TCT-TNCN V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013. Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực […]

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ngày 25/12, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17963/BTC-TCT hướng dẫn kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp theo quy định mới. Theo quy định tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP, thuế GTGT khi tính bằng phương pháp trực tiếp sẽ áp dụng theo công thức: [Tỷ lệ %] x [Doanh thu]. Doanh thu trong công […]

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT;

Bộ Tài chính vừa có Công văn 17557/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 của Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Theo đó, DN sẽ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014 nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: + Doanh thu năm […]

Cách tính số lao động thường xuyên trong doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp lớn, trước khi vào làm việc thường có những giao kết hợp đồng lao động và tính chất lao động thường xuyên hơn các doanh nghiệp nhỏ. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp buộc phải xác định được nhu cầu lao động và khả năng cung lao động của thị trường […]

Vấn đề khởi tạo hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp quyết đinh và có đủ điều kiện để áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước chỉ thống nhất và mặt nội dung cần có trong một hóa đơn mà thôi còn việc trình bày và bố trí hóa đơn sao cho đẹp mắt và hợp lệ lại thuộc về […]

Hiểu Hơn Về Thuế Giá Trị Gia Tăng (Phần 3/3)

Trong phần 1 và phần 2 của bài viết này, ta đã tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng và những trường hợp được khấu trừ thuế toàn bộ, không được khấu trừ thuế. Vậy những trường hợp nào được khấu trừ thuế một phần? 3. Trường hợp được khấu trừ thuế giá trị […]


Paste your AdWords Remarketing code here