LUẬT SỐ 71/2014/QH13 QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

Ngày 26/11/2014 kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 khóa 13, Quốc hội đã phê duyệt thông qua Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của các Luật về thuế

Luật số 71/2014/QH13, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, tại điều 3 của Luật này đã chuyển đổi các mặt hàng từ đối tượng chịu thuế GTGT sang đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra bao gồm các mặt hàng sau: Thức ăn gia cầm, gia súc và thức ăn cho vật nuôi khác; phân bón; máy tàu đánh bắt xa bờ; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Để thông báo cho các đơn vị có liên quan ngày 4/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 17709/BTC-TCT căn cứ trên luật số 71/2014/QH13 nêu rõ những mặt hàng và quy cách viết hóa đơn đối với những mặt hàng không chịu thuế GTGT đúng theo tinh thần của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Theo đó kể từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng được quy định tại luật số 71/2014/QH13 khi được bán ra, tại phần thuế suất sẽ không ghi (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT). Cách gạch chéo hóa đơn theo ví dụ minh họa dưới đây

hoa-don-mau-kimi

 

Download: Công văn 17709/BTC-TCT ngày 04/10/2014