Tag archive for ‘hóa đơn’

Anh chị cho biết khi nào thì lập BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH MẪU 01/KHBS?

Trả lời: Người nộp thuế chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp có sự thay đổi về số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ. Trường hợp chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu không làm thay đổi số thuế phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, tên người bán hay […]

KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT 01/KHBS ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Chào các bạn Kimi! Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp […]

KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT 01/KHBS ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Chào các bạn Kimi! Đối với Khai bổ sung 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều […]

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN – MẪU TB04/AC

  Khi có sự thay đổi về nội dung trên Thông báo phát hành hóa đơn khi doanh nghiệp thay đổi tên hay địa chỉ công ty mà không thay đổi mã số thuế Kế toán chỉ cần làm mẫu TB04/AC để gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi tiếp tục sử […]

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần II)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC Ngày 22/6/2015, hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ […]

GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN QUA MẠNG

    Chúc các bạn thành công! Kế toán Kimi Kimi Training là một trong những Công ty hàng đầu về dịch vụ Tư vấn Kế toán, Đào tạo Kế toán Thực hành chất lượng cao tại TP HCM, Hà Nội. Hiện nay, Kimi Training đã đào tạo được hàng ngàn học viên khắp toàn […]

KIỂM TRA THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Với kế toán việc kiểm tra thông tin doanh nghiệp xuất hóa đơn rất quan trọng, vì khi nhận hóa đơn chúng ta rất khó để kiểm tra được hóa đơn đó đúng hay sai, doanh nghiệp đó còn hoạt động hay không. Bài viết này của Kimi nhằm giúp các bạn biết cách kiểm […]

SAI SÓT DO KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (Phần 2/2)

Trước khi lập báo cáo thuế hàng tháng, chúng ta cần kiểm tra phát hiện sai sót khi kê khai để tránh trường hợp khai sai làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT. Bài viết này giúp các bạn cẩn thận hơn và kiểm tra tốt hơn khi khai báo thuế và ghi chép sổ […]

SAI SÓT DO KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (Phần 1/2)

Trước khi lập báo cáo thuế hàng tháng, chúng ta cần kiểm tra để phát hiện sai sót khi kê khai, tránh trường hợp khai sai làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT. Bài viết này giúp các bạn cẩn thận hơn và kiểm tra tốt hơn khi khai báo thuế và ghi chép sổ […]

NGÀY THÁNG LẬP HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

  Ngày lập hóa đơn sẽ là ngày nào nếu bạn gặp phải trường hợp khi khách hàng yêu cầu bạn xuất hóa đơn hoặc đến khi kết thúc hợp đồng, công ty bạn phải xuất hóa đơn thì bạn sẽ phải xuất hóa đơn mà ngày tháng sẽ cụ thể ghi vào thời điểm […]


Paste your AdWords Remarketing code here