Vốn pháp định của các công ty kiểm toán bao nhiêu là hợp lý?

Các doanh nghiệp để đảm bảo cho các điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, và quan trọng là nguồn vốn cần thiết để trả lương cho người lao động. Tùy theo điều kiện và số vốn mà doanh nghiệp có, nhà nước sẽ phân định thành doanh nghiệp vừa, nhỏ hay doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp kiểm toán thì số vốn điều lệ là bao nhiêu cho hợp lý? với đặc thù là công việc kinh doanh nhiều mạo hiểm nên một trong các quy định mới của Luật là công ty TNHH kiểm toán phải đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán

Tuy nhiên, đây mới là chỉ là dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến người dân. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét nội dung của bản thảo này bạn nhé.

1. Vốn pháp định đối với công ty TNHH là 3 tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 1/1/2015, vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam.

2. Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại khoản 1, Điều này. DN kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn vốn pháp định theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời gia 3 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Bản thảo đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Theo một số cá nhân thì để nâng cao tính trách nhiệm cũng như khả năng bồi thường của các doanh nghiệp thì mức vốn điều lệ đó là chưa hợp lý, cần phải nâng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm toán ít khi phải bồi thường, thậm chí chỉ khi xảy ra những sai phạm bị cơ quan nhà nước phát giác thì cả doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán mới bắt đầu lộ diện. Vì thế đó được coi là mức vốn quá cao đối với một số đơn vị kiểm toán nhỏ, vô tình làm giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ý kiến của phía cơ quan nhà nước thì mức vốn này không đưa ra mức trần hay mức sàn do đó các doanh nghiệp thường có xu hướng đăng kí ở mức vốn thấp để hạn chế tầm kiểm soát của cơ quan nhà nước cũng như việc tính thuế