Trang chủ » Tin tức Kế toán Kimi

Tin tức Kế toán Kimi

Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói

Xin chào Quý khách hàng, Quý Doanh nghiệp; Kế toán Kimi hiện nay đang cung cấp dịch vụ Kế toán Tổng hợp, Kế toán Thuế trọn gói với mọi loại hình Doanh nghiệp. Kimi thực hiện tất cả các công việc của một người kế toán tổng hợp, Kế toán thuế trong doanh nghiệp, để […]

Thông báo tuyển sinh lớp học Kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v: Tuyển sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG tại TP HCM Căn cứ: Thông tư 199/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. KIMI TRAINING thông báo […]

Thông báo về việc học lại đối với các học viên không vượt qua bài test cuối khoá

KIMI TRAINING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/2012/TB-KIMI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v: học lại đối với các học viên không vượt qua bài test cuối khoá TP HCM, ngày 1 tháng 1 năm 2012 Kính gửi: Học viên của KIMI TRAINING; Các đối tác […]


Paste your AdWords Remarketing code here