KINH NGHIỆM LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO THUẾ TẠI NHÀ (KỲ 3)

Kỳ 3:  Khai Thuế Môn Bài

1. Bậc thuế:

  • Căn cứ vào Vốn điều lệ đăng ký trên Giấy ĐKKD kế toán xác định bậc thuế cho công ty mình:
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký KD Mức thuế môn bài/ năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Từ năm 2017 theo NĐ số 139/NĐ-CP ngày 04/10/2016

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký KD Mức thuế môn bài/ năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000
  • Đối với Công ty mới thành lập:

Thành lập trong 06 tháng đầu năm (từ 01/01 đến 30/06): Chịu toàn bộ mức thuế môn bài/ năm

Thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12): Chịu 50% mức thuế môn bài của cả năm

Các Cơ sở, Cửa hàng, Chi nhánh nếu không có Giấy ĐKKD hoặc trên Giấy ĐKKD không ghi vốn điều lệ thì thống nhất mức thuế môn bài: 1.000.000 đồng/ năm (Kho chứa hàng không phải kê khai và nộp thuế Môn Bài)

 

tax-tong-quan2. Thời hạn kê khai:

  • Kê khai lần đầu:

Nếu Công ty chưa hoạt động ngay thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty có Giấy ĐKKD.

Nếu Công ty hoạt động ngay thì ngay trong tháng có Giấy ĐKKD.

  • Kê khai khi thay đổi vốn (được cấp lại giấy ĐKKD):

Sau ngày cấp giấy ĐKKD và trước 31/12 của năm thay đổi vốn bất kể thay đổi hay không thay đổi bậc thuế môn bài.

3. Nơi nộp Tờ khai thuế môn bài:

Cục/ Chi cục thuế quản lý công ty.

Nộp xong tờ khai thuế, kế toán hạch toán  Nợ TK6425/ Có TK 3338

4. Hạn nộp thuế:

  • Năm đầu thành lập: Trong vòng 30 ngày sau khi có Giấy ĐKKD và đã nộp Tờ khai môn bài.
  • Các năm tiếp theo: nên trước ngày 20/01 hàng năm

Nơi nộp thuế: Kho bạc Nhà nước địa phương nơi công ty đóng trụ sở hoặc ngân hàng liên kết chuyên thu (Nộp xong  hạch toán Nợ TK 3338/ Có 1111 hoặc Có 1121)

Văn bản tham khảo: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủThông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 sửa đổi bổ sung TT 96/2002.

Kimi đang  khai giảng các lớp khóa học kế toán mới với mức ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CỰC LỚN, các bạn hãy liên hệ ngay đến số 0944.973.111 để biết thêm chi tiết nha.

Kỳ 4: Tài khoản ngân hàng

Xem lại kỳ 2