Doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm Xã hội sẽ không được khấu trừ thuế.

Ngày 28/10/2014, Công văn 7040 được ban hành bởi Cục Thuế TPHCM nội dung thông báo về việc đôn đốc các DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình về việc nộp BHXH và kinh phí công đoàn (KPCĐ) đúng với thời hạn quy định. Theo đó, việc DN không đóng hoặc tránh đóng BHXH, không đóng KPCĐ sẽ không được cơ quan thuế loại bỏ chi phí đó thành chi phí hợp lý để tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc ban hành quy dịnh này là một giải pháp quyết liệt mà TP.Hồ Chí Mình phát động, góp phần giải quyết những vấn đề chây ì của DN trốn đóng KPCĐ, BHXH như tình trạng hiện nay.

no-tien-bao-hiem-xa-hoi

Cách thức thực hiện

Cục thuế TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các chi cục thuế các quận, huyện, các phòng kiểm tra, thanh tra thuộc chi cục thuế, cục thuế TP.Hồ Chí Minh thực hiện. Cùng với thời điểm đó cục thuế TPHCM phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các địa phương, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) các địa phương cùng cấp tổ chức đôn đốc các DN thực hiện đóng BHXH KPCĐ đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Tại các đơn vị trực thuộc Cục thuế TP yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra, phân tích các khoản chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các chi phí trích trước về BHXH, KPCĐ của doanh nghiệp đã trích ra theo kỳ hanjm theo chu kỳ mà hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết theo quy định tại điểm 2.18, Thông tư 130/2008/TT-BTC và khoảng 2.18, điều 6 thông tư 123/2012/TT-BTC khi thực hiện kiểm tra, thanh tra tại các Doanh nghiệp.

Ngoài việc công văn 7040 được ban hành, lãnh đạo Cục thuế TPHCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải tổ chức phối hợp, liên kết với các tổ chức CĐ, cơ quan BHXH cùng cấp để đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành việc đóng BHXH và KPCĐ. Khi quyết toán thuế TNDN, chi phí BHXH và KPCĐ sẽ bị tạm treo lại trong vòng 1 năm nếu như DN đó chưa nộp đầy đủ tiền BHXH, KPCĐ và sau đó DN nếu tiếp tục không thực hiện đóng đầy đủ số tiền đó thì cơ quan thuế sẽ xuất toán các khoản đó ra khỏi chi phí hợp lý trong đợt quyết toán liền kề.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Việc thực hiện theo tinh thần Công văn 7040/CT-TT1 là một giải pháp hợp lý, quyết liệt, góp phần giải quyết các vấn nạn DN chây ì, nợ tiền BHXH, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ông Cao Văn Sang – Giám đốc BHXH TPHCM, để xử lý mạnh tay hơn cơ quan BHXH đã phối hợp, đề nghị thanh tra, khởi kiện các đơn vị nợ BHXH ra tòa nhằm răn đe các trường hợp tương tự.

Theo luật thuế TNDN khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí CĐ cho NLĐ là khoản chi phis được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN góp phần làm giảm số thuế TNDN phải nộp. Tuy vậy trong nhiều năm qua, nhiều DN vẫn khai báo với cơ quan thuế khoản chi phí này để làm giảm số tiền nộp thuế nhưng thực tế lại không đóng cho cơ quan BHXH, số tiền BHXH. Chính vì thế, lâu nay dù DN nợ BHXH, trốn đóng KPCĐ, nhưng báo cáo để làm giảm số thuế TNDN phải nộp, mặc dù làm vậy họ vẫn được các cơ quan thuế thừa nhận số chi phí đó là hợp lệ.

Trong thời gian tới, cơ quan BHXH TPHCM sẽ tích cực đi sát theo tinh thần của Công văn 7040/CT-TT1, đôn đốc và liên kết chặt chẽ các BHXH quận, huyện, phối hợp với các phòng kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế yêu cầu DN trong địa bạn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – cho biết, Công văn 7040/CT-TT1 sẽ là một điểm thuận lợi hỗ trợ cho các tổ chức CĐ có thể thu KPCĐ một cách tốt hơn. Bởi nếu các đơn vị, DN không đóng BHXH, kinh phí CĐ thì sẽ khó khăn cho việc quyết toán thuế TNDN vào cuối năm. Sắp tới LĐLĐ TP sẽ ký kết văn bản liên tịch với Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về nội dung liên kết thực hiện để thu tốt hơn KPCĐ, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo BHXH TP.Hồ Chí Minh.

Để biết và hiểu hơn về Bảo hiểm bạn có thể tham gia khóa học Kế toán Tổng hợp tại Kimi.