NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 2018

Theo Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì các trường hợp người lao động sau đây sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

  1. Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc Làm số 38/2013/QH13
  2. Người lao động tự ý nghỉ việc, tự ý chấm dứt hợp đồng lao động.
  3. Người lao động bị bắt tạm giam.
  4. Người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
  5. Người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm phát luật bảo hiểm thất nghiệp.
  6. Người lao động bị toà án tuyên bố mất tích.

Liên quan:

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 2018

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2018

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018