Mỗi tuần học 3 buổi - Kimi có 3 lịch học tập trung :
Sáng Thứ 2,4,6: 9h00 - 11h00
Tối Thứ 2,4,6: 18h30 - 20h30
Tối Thứ 3,5,7: 18h30 - 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng Thời gian Thời lượng Học phí (đ)
KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

(Nguyên lý Kế toán)

Đăng ký 17/03/2023

9h00-11h00

Thứ 2-4-6

8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 27/02/2023

18h30-20h30

Thứ 2-4-6

8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký

04/03/2023

18h30-20h30

Thứ 3-5-7

8-10 buổi 1.000.000
THỰC HÀNH

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng ký Cập nhật 18h30-20h30 24 buổi 3.000.000
Đăng ký Cập nhật 18h30-20h30 24 buổi 3.000.000
Đăng ký Cập nhật 9h00-11h00 24 buổi 3.000.000

THỰC HÀNH THUẾ DOANH NGHIỆP

(5 tuần)

Đăng ký Cập nhật 9h00-11h00 16 buổi 2.500.000
Đăng ký Cập nhật 18h30-20h30 16 buổi 2.500.000
THỰC HÀNH NGHỀ

 

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Đăng ký 17/03/2023

9h00-11h00

Thứ 2-4-6

50 buổi 6.500.000
Đăng ký 27/02/2023

18h30-20h30

Thứ 2-4-6

50 buổi 6.500.000
Đăng ký 04/03/2023

18h30-20h30

Thứ 3-5-7

50 buổi 6.500.000
THỰC HÀNH KẾ TOÁN

 

DÀNH CHO SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký Cập nhật 9h00-11h00 40 buổi 5.500.000
Đăng ký Cập nhật 18h30-20h30 40 buổi 5.500.000
Đăng ký Cập nhật 9h00-11h00 40 buổi 5.500.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán KimiLớp Cá Nhân vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC