Gia hạn nộp thuế trong trường hợp công ty gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Bài viết này của Kế toán Kimi giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định đối với việc gia hạn nộp thuế trong trường hợp công ty gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Các kế toán luôn loay hoay không biết thủ tục như nào đối cho đúng nhất.

VD: Trường hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại AB bị cháy nhà xưởng gây thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh nộp thuế thì có được gia hạn nộp thuế không? Thời gian gia hạn? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?

thien tai

Theo quy định tại  điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có hiệu liệu ngày 20/12/2013 thì  trường hợp công ty bị hỏa hoạn cháy nhà xưởng ảnh hưởng đến việc kinh doanh nộp thuế thì được gia hạn nộp số tiền thuế nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hạn, tai nạn bất ngờ nhưng tối đa không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại.Gía trị vật chất bị thiệt hại bằng tổng giá trị tổn thất về tài sản trừ phần được bồi thường do tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.

Nếu người nộp thuế bị thiệt hại vật chất từ 50% trở xuống so với tổng tài sản ghi trên sổ sách kế toán quý liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được gia hạn nộp số tiền thuế nợ tối đa không quá 1 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.Trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất trên 50% so với  tổng tài sản ghi trên sổ sách kế toán qúy  liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại thì được gia hạn nộp số thuế bị thiệt hại không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Để được gia hạn nộp thuế công ty nộp các văn bản sau:

  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế mẫu 01/GHAN theo thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Biên bản kiểm kê đánh giá giá trị vật chất bị thiệt hại
  • Văn bản xác nhận của các cơ quan tổ chức sau: cơ quan công an, UBND cấp xã, phường , Ban quản lí khu công nghiệp, Khu chế xuất ….nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại của cá nhân , tổ chức chịu trách nhiệm chi trả .

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Phương châm của Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.