Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế – KHBS

Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS. Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mớihuong dan ke khai bo sung thue gtgt

 

Ví dụ: Tại tờ khai 01/GTGT tháng 02/2012 của Cong ty X đã khai chỉ tiêu [26] “giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” là 150 triệu đồng.

Đến tháng 08/2012, Công ty phát hiện đã kê sót 01 hoá đơn bán hàng của loại hàng hoá này với số tiền là 20 triệu đồng. Trường hợp này không làm thay đổi số thuế phải nộp nên Công ty không phải khai KHBS mà Công ty lập tờ khai mới với đầy đủ các chỉ tieu, trong đó chỉ tiêu [26] có giá trị là: 170 triệu đồng ( 150 triệu đồng +20 triệu đồng), sau đó nộp cho cơ quan thuế để thay thế tờ khai cũ.