Cách điều chỉnh thuế GTGT không được khấu trừ trên quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở.

 Bài viết này của kế toán kimi giúp các bạn hiểu hơn về cách điều chỉnh thuế GTGT không được khấu trừ trên quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở.

Trường hợp Công Ty TNHH Xây Dựng PG khi được quyết toán 02 năm (2013, 2014) có phát sinh số thuế GTGT không được khấu trừ  do không đủ điền kiện khấu trừ thuế. Doanh nghiệp đã nhận được quyết định thanh tra , kiểm tra vào năm 2015. Trường hợp của doanh nghiệp phải điều chỉnh như thế nào nếu : Thuế GTGT âm liên tục từ kỳ kiểm tra đến tháng hiện tại hoặc trường hợp thuế GTGT tháng âm, tháng dương nhưng tháng hiện tại vẫn còn âm thuế.

Cách điều chỉnh như sau: Trường hợp Công Ty TNHH Xây Dựng PG đã nhận được quyết định xử lí của cơ quan thuế không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì tại thời điểm nhận quyết định xử lí doanh nghiệp kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước hoặc điều chỉnh giảm số thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng nhận được quyết định xử lý về thuế.

07122015

Để làm tốt công việc kế toán tổng hợp và kế toán thuế, mời các bạn tham khảo lớp Kế toán tổng hợp, Kê khai  báo cáo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, chúng tôi cam kết giúp các bạn” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.