Tuyển dụng – Việc làm 2016

1. Kế toán tổng hợp kinh doanh thương mại về in ấn quảng cáo:

 • Tiếp nhận, phân loại và kiểm tra hồ sơ thanh toán (thu, chi, TT tạm ứng . . . vv), và thu thập hóa đơn, chứng từ của các Phòng/bộ phận có liên quan để kiểm soát doanh thu, chi phí của lô hàng.
 • Kiểm tra chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào Phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra, đối chiếu công nợ tạm ứng, thanh toán của nhân viên tại HLC theo phân công chuyên môn.
 • Tham gia quản lý báo cáo doanh thu, chi phí, cộng nợ tạm ứng, hoàn ứng của các Phòng/bộ phận có liên quan tại HLC theo phân công chuyên môn.
 • Lập các báo cáo kế toán và báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn.
 • Các công việc chuyên môn kế toán khác theo phân công của Cấp quản lý Phòng kế toán.
 • Báo cáo công việc định kỳ cho Cấp quản lý Phòng kế toán.

images

2. Kế toán thanh toán hạ tầng xây dựng:

Trực tiếp làm thanh toán, quyết toán công trình xây dựng dân dụng, công trình viễn thông.

Hàng ngày căn cứ vào Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho, Hóa đơn GTGT, Phiếu Thu, Chi, Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có…Kế toán công nợ tiến hành nhập dữ liệu,

Căn cứ vào hợp đồng, kế toán công nợ phải theo dõi tình hình phải thu và phải trả. Theo dõi chi tiết các khoản chiết khấu

Kiểm tra công nợ

Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng

Định kỳ làm Biên bản xác nhận công nợ các khoản phải thu cũng như phải trả

Cuối tháng (quý, năm) Kế toán lập các Báo cáo công nợ gửi cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

3. Nhân viên hành chinh nhân sự (Nam/Nữ)

 • Quản lý, điều hành hoạt động phòng Hành chính Nhân sự.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty định kỳ năm, quý, tháng.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

Theo dõi việc thực hiện Hợp đồng Lao động, BHXH, BHYT, chế độ nghỉ Phép của người lao động. Kịp thời thực hiện và tham vấn với Giám đốc để giải quyết các thủ tục ký kết hoặc chấm dứt Hợp đồng Lao động.

 • Lập các quyết định điều chỉnh, nâng lương, giảm lương và quyết định thôi việc.
 • Theo dõi các trường hợp lao động thử việc. Nhận xét và đánh giá từng trường hợp.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Nghiên cứu, soạn thảo các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, các bộ phận phòng ban và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp cao đăng trở lên

Có 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo vi tính, ưu tiên biết phần mềm Misa

Kế toán tuyển nữ

Công việc và mức lương sẽ trao đổi khi phòng vấn trực tiếp.

Liên hệ:

Nộp Hồ sơ trực tiếp tại Kế Toán Kimi:
Địa chỉ 780/14H Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10.

Làm việc tại 52 Tân Hải, Phường 13, Quân Tân Bình, TP HCM