Tính Thuế Thu nhập cá nhân trên Excel.

Với những công ty có nhiều cá nhân có thu nhập cao (Thu nhập tính thuế >0). Khi đó Kế toán phải tính thuế thu nhập cá nhân cho những trường hợp này. Để hiểu rõ hơn và sử dụng hàm IF linh hoạt hơn trong Excel. Với hai lý do trên, Kế toán Kimi xin hướng dẫn cách tính Thuế Thu nhập cá nhân trên Excel với các bạn làm kế toán cũng như những ai quan tâm đến Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Ưu điểm của file này so với các file tính Thuế TNCN khác: Dùng được trong trường hợp Luật Thuế TNCN thay đổi về Biểu thuế suất. Trên thực tế Biểu thuế suất sẽ thay đổi sau một vài năm (do lạm phát, tiền mất giá, …)

Với File Excel này chúng ta tính thuế theo phương pháp rút gọn.

File này gồm 2 Sheet.

Sheet1:

Sheet này ghi thông tin chung: Các bạn chú ý cột C là cột Phần thu nhập tính thuế/năm nên để ẩn vì chúng ta tính thuế theo tháng. Các ô màu vàng: G3, G4, G5, G6, G7, G8, G12, G13 điền các giá trị dựa vào Luật thuế Thu nhập cá nhân hiện hành. Các ô J3 đến J8 = các ô tương ứng ở cột G*1.000.000. Các ô K3 đến K8 điền các định mức tính theo phương pháp rút gọn: 250.000; 750.000; 1.650.000; 3.250.000; 5.850.000; 9.850.000. (hình dưới)

Tinh-thue-TNCN

Sheet2:

Sheet 2 tạo bảng dữ liệu theo mẫu sau:

B C D E F G I J K
3 Lương CB Các khoản
được trừ
Thu nhập chịu
thuế
Các khoản giảm trừ Thu nhập tính
thuế
Thuế TNCN phải
nộp
Bảo hiểm(XH,
YT…)
(Người
phụ thuộc)
Ngườiphụ thuộc
4 G4 3.600.000 1
5
6 7.200.000 2

[tabs title=”Giải thích các cột (nhấp chuột vào các cột):”] [tab title=”Cột B”]Lương cơ bản.[/tab] [tab title=”Cột C”]Các khoản được trừ như tiền xăng, tiền điện thoại …[/tab] [tab title=”Cột D”]Thu nhập chịu thuế: lấy cột Bcột C.[/tab] [tab title=”Cột E”]

Các khoản giảm trừ: Bảo hiểm + giảm trừ cho bản thân + giảm trừ do có người phụ thuộc +…

(Ở ví dụ này ô E4=I4+J4+Sheet1!$G$12 )

[/tab] [tab title=”Cột F”]Cột D – Cột E.[/tab] [tab title=”Cột G”]ô G4=IF($F4>Sheet1!$J$8,$F4*0.35-Sheet1!$K$8,IF($F4>Sheet1!$J$7,$F4*0.3-Sheet1!$K$7,IF($F4>Sheet1!$J$6,$F4*0.25-Sheet1!$K$6,IF($F4>Sheet1!$J$5,$F4*0.2-Sheet1!$K$5,IF($F4>Sheet1!$J$4,$F4*0.15-Sheet1!$K$4,IF($F4>Sheet1!$J$3,$F4*0.1-Sheet1!$K$3,IF($F4>0,F4*0.05,0))))))).[/tab] [tab title=”Cột I”]Các khoản Bảo hiểm của người lao động.[/tab] [tab title=”Cột J”]số tiền giảm trừ do có người phụ thuộc (3.600.000đ/người).[/tab] [tab title=”K”]Số người phụ thuộc.[/tab] [/tabs]

Với mục đích giúp các học viên có nhiều kỹ năng tin học hơn nữa nên Kimi Training up file Excel này. Hy vọng đọc xong bài viết các bạn có thể thực hành Excel tốt hơn, biết và hiểu hơn về Excel. Chúc các bạn thành công.