Tìm text trên Excel và thay thế hàng loạt.

tim-kiem-Ctrl-F

Khi làm việc với bảng tính Excel hoặc đọc một đoạn Text (đoạn văn bản) có nội dung dài và nhiều ký tự … Sẽ có lúc chúng ta muốn đọc hoặc xem trong bảng đó (trong đoạn Text đó) có bao nhiêu từ “in sổ sách kế toán“, hoặc thay thế hàng loạt từ “in sổ sách kế toán” thành “in ss kế toán“… các bạn thực hiện như sau:

Giữ phím Ctrl ấn F (Ctrl+F) khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ Find and Replace trong mục Find what gõ đoạn text muốn tìm. ở ví dụ này là in sổ sách kế toán. Sau đó ấn nút Find All bên dưới sẽ liệt kê có bao nhiêu ô có nội dung in sổ sách kế toán và các ô đó là ô nào (có địa chỉ ô)…

Find-Replace

Nếu các bạn muốn thay những ô nào có chữ in sổ sách kế toán thành in ss kế toán thì các bạn ấn tab Replace. Khi đó cửa sổ hiện hành sẽ có thêm một mục Replace with, mục này chúng ta điền in ss kế toán rồi ấn Replace All. Cuối cùng sẽ hiện thông báo có bao nhiêu giá trị được thay tại cửa số Microsoft Excel.

Find-Replace-excel

Chú ý: Ở trong các ứng dụng khác chúng ta cũng làm tương tự Ctrl+F. Ví dụ như Word hay duyệt web IE, FireFox, cocCoc, Chrome, …

Ở ví dụ này các số ở trong ngoặc là các số âm (theo quy định của kế toán).