HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI TỪ 2017-2018

Ngày 21/12/ 2016 Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục NSNN mới thay thế cho Mục lục NSNN tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực từ 04/02/2017.

Ngày 30/5/2017, Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tại Công văn 7078/BTC-KBNN như sau:

  • Hướng dẫn áp dụng Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và Thông tư 324/2016/TT-BTC cho năm ngân sách 2017, 2018.
  • Giải thích nội dung các Mã chương; Mã loại, khoản; Mã mục, tiểu mục; Mã nguồn ngân sách nhà nước; Mã cấp NSNN thuộc Mục lục được quy định tại Thông tư 324.
  • Hướng dẫn sử dụng Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ và Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ ban hành kèm theo Thông tư 324.
  • Ban hành Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí.

 

Tiểu mục Thuế Môn Bài 2018 – Hình chụp từ Phụ Lục Thông tư 324/2016/TT-BTC

Tải về:

Thông tư 324/2016/TT-BTC

Công văn 7078/BTC-KBNN


Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời các bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu.
  • Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.