Tag archive for ‘chi phí phải trả’

Lương có phải là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển của một con người?

Bạn bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. Bạn có một sức lao động tuyệt vời và một khả năng tái sản xuất sức lao động nhanh chóng, bạn có cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp và mức giá bán sức lao động của mình? Doanh nghiệp cần người […]

Chống chuyển giá – Từng bước mở rộng và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch liên kết

Chào các bạn! Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá ngày càng gia tăng, xu thế phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia cả về quy mô và cơ cấu tổ chức là một tất yếu khách quan. Sự lớn mạnh của các Tập […]


Paste your AdWords Remarketing code here