Nộp thuế điện tử – Tháng 12/2015

Đề xuất của Bộ Tài chính nhằm triển khai Nghị quyết 92 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế không quá 121,5 giờ/năm: Từ tháng 12/2015, các doanh nghiệp phải nộp thuế qua hình thức điện tử là bắt buộc.

Hiện nay khoảng 43 ngân hàng thương mại đã phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai thu thuế điện tử. Theo Tổng cục Thuế, kê khai nộp thuế điện tử sẽ góp phần giảm 10 giờ nộp thuế mỗi năm cho các doanh nghiệp. Tỷ lệ các doanh nghiệp đăng ký nộp thuế qua ngân hàng đạt trên 91,5%.

Kế toán Kimi: "Thành thạo để tiết kiệm thời gian"

Kế toán Kimi: “Thành thạo để tiết kiệm thời gian”

Với tình hình nộp thuế, thu thuế như trên; các doanh nghiệp cũng đang dần dần xóa bỏ tình trạng nộp thuế thủ công. Đây cũng là điều tất yếu khi công việc của “Kế toán” ngày càng chuyên nghiệp hơn, áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình làm việc để tiết kiệm thời gian cũng như giảm thiểu sai sót. Đây cũng là khẩu hiện của Kế toán Kimi “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.