NƠI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ – QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

 Tổ chức, cá nhân trả thu thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì người nộp thuế sẽ nộp ở đâu?

  Tại bài viết này Kimi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn việc nộp tờ khai thuế ở đâu là đúng với quy định Theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

cuc-thue-kimi

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

Tổ chức hay cá nhân trả thu nhập

Nơi nộp hồ sơ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức,

cá nhân

– Cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh

– Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài

Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính

– Cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện.

Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính

 

II. ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG; CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ KINH DOANH.

1.  Nơi Nộp Hồ Sơ Khai Thuế

Nguồn thu nhập

Nơi nộp hồ sơ

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam)

Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, kể cả cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến)

Chi cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh.

Cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú

 

2. Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế

A/ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHỈ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Nguồn thu nhập

Nơi nộp hồ sơ

a.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú

(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào

a.2) cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú

(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

a.3) Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào

 

 B/ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN CHỈ CÓ THU NHẬP TỪ KINH DOANH

Nguồn thu nhập

Nơi nộp hồ sơ

Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi

Chi cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh tại một nơi mà có thay đổi nơi kinh doanh trong năm

Cơ quan thuế quản lý nơi kinh doanh cuối cùng

Cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi

Chi cục Thuế nơi cấp mã số thuế đầu tiên cho cá nhân kinh doanh.

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp có đăng ký kinh doanh

Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp không đăng ký kinh doanh

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú

(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN:

Nguồn thu nhập

Nơi nộp hồ sơ

Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nêu tại điểm a.3 khoản 5 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Nộp Hồ Sơ Khai Thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng

Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán

Cá nhân chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán

Cá nhân nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)
 

Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác

Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời các bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

giai-thuong-kimi

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu.

Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.