NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 Chương, 27 Điều, 02 Phụ lục và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Bên cạnh việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC đã đưa ra một số quy định nhằm làm rõ một số khái niệm tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và thực tế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Trong đó, Nội dung hóa đơn điện tử cần lưu ý như sau:

Tại Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định nội dung hóa đơn điện tử có một số thay đổi:

– Quy định về ký hiệu mẫu và ký hiệu hóa đơn: là nhóm gồm 7 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn, năm lập hóa đơn …cụ thể như sau:

+ Ký tự đầu tiên quy định về mẫu số hóa đơn, có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn (số 1: phản ánh loại Hóa đơn GTGT, số 2:  Hóa đơn bán hàng, số 3: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, số 4: các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử …).

+ Ký tự thứ 2 là một (01) chữ cái là C hoặc K (trong đó C là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế).

+ Hai ký tự thứ 3 và 4 là 2 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn là năm 2019 thì thể hiện là số 19, năm lập hóa đơn là năm 2027 thì thể hiện là 27.

+ Ký tự thứ 5 là một (01) chữ cái T hoặc D hoặc L hoặc M để thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng (trong đó: chữ T: là hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế, chữ D: là hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng, chữ L: là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh và chữ M: là hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền).

+ Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu thì để là YY.

Ví dụ: “1C25LYY” – là hóa đơn GTGT có mã của cơ quan thuế được lập năm 2025 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với quy định tại Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

– Thông tư cũng quy định cụ thể các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua; các trường hợp không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; các trường hợp không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế GTGT …

Chat Zalo 0944973111 (Kế Toán Kimi) để tải về Thông tư số 68/2019/TT-BTC

———————————————————————————

KẾ TOÁN KIMI TRAINING với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

???????? Nếu bạn chưa từng học kế toán, muốn đi làm ngay sau khóa học, bạn hãy bắt đầu với khóa Thực Hành Nghề Kế Toán Trọn Gói

???????? Nếu bạn là sinh viên năm cuối/ sinh viên mới ra trường/ kế toán viên muốn cập nhật luật mới, bạn nên học Khóa Nghề Kế Toán Dành Cho SV Chuyên Ngành

???????? Nếu bạn muốn báo cáo thuế, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Kế Toán Thuế Thực Hành.

???????? Nếu bạn muốn lập Báo Cáo tài Chính, bạn nên học Kế toán Tổng Hợp Thực Hành.

Nhanh tay IB hoặc để lại SĐT nếu các tình yêu có bất kỳ thắc mắc nào về khóa học nhé! ????????

☎️☎️ ????????????????????????????: 0944 973 111 (Zalo)

NẾU bạn vân phân vân Kimi có thật sự tốt không hãy xem mọi người nói gì nhé! https://bit.ly/2xOgSkp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KIMI