LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (PHẦN 1)

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình.

Bài viết này  của KIMI Training giúp các bạn lưu ý khi quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính 2015 gửi cơ quan thuế. Để giúp các bạn rà soát và phát hiện các sai phạm trong kê khai, nộp thuế và quyết toán cũng như xử phạt về thuế GTGT năm 2015.

Kế toán doanh nghiệp cần phải nắm vững những văn bản qui phạm pháp luật mới nhất để áp dụng đúng trong kê khai và quyết toán thuế GTGT áp dụng năm 2015.

 1. – Luật thuế GTGT SĐBS 2008, Luật thuế GTGT SĐBS 2013
 2. – Luật quản lý thuế 2006, Luật quản lý thuế SĐBS 2012
 3. -Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi một số điều của luật thuế GTGT, QL thuế,… 2014
 4. -Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ (Luật QL thuế)
 5. – Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ (Thuế GTGT)
 6. – Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính Phủ (SĐBS NĐ 209,…)
 7. – Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ (SĐBS NĐ về thuế)
 8. – Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC (Quản lý thuế)
 9. – Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (Thuế GTGT)
 10. – Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC (SĐBS TT 156, 219,…)
 11. – Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC (SĐBS TT 156, 219,…)
 12. – Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC (SĐBS TT 156, 219,…)
 13. – Thông tư 92/2015/TT-BTC Ngày 15/6/2015 của BTC

Ở phần tiếp theo các bạn sẽ tìm hiểu những lỗi các kế toán hay mắc phải dẫn đến bị sai và bị xử phạt ở các tình huống cụ thể, nhằm giúp chúng ta sửa sai và xử lý trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

07122015

Các bạn hãy liên hệ với Kimi Training để đảm bảo được Học Kế toán Thuế tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KIMI