NHỮNG LƯU Ý KHI KIỂM TRA NHANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài viết này của Kế toán Kimi giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức để kiểm tra số liệu giữa các sổ chi tiết và báo cáo tài chính.
Trước hết, Các bạn hãy xem tất cả các Tài khoản kế toán trên bảng cân đối số phát sinh có số dư đúng với bản chất của nó hay chưa? Các bạn cần nhớ kết cấu của tài khoản từ loại 1 đến loại 9.

+ Kiểm tra số liệu giữa tổng số phát sinh của Nhật Ký Chung có bằng với tổng số phát sinh bên bảng cân đối số phát sinh hay không hay không.
+ Kiểm tra số dư Tài khoản 133, 33311 phát sinh trên bảng Cân đối phát sinh đã trùng với báo cáo thuế hàng tháng hay quý hay chưa. Nếu tài khoản 133 có số dư nợ sẽ bằng với chỉ tiêu 43 Trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Nếu Tài khoản 33311 có số dư có thì sẽ bằng chỉ tiêu 40 trên tơ khai thuế quý đó nếu quý trước đã nộp hết thuế.
+ Số dư tài khoản“chi phí trả trước dài hạn – 242”có được bao nhiêu rồi mở bảng phân bổ chi phi trả trước ra để đối chiếu số tiền còn lại trên cân đối số phát sinh và số liệu trên bảng phân bổ số liệu có trùng khớp với nhau hay không? Nếu không bằng nhau các bạn xem lại cách phân bổ chi phí trả trước hoặc định khoản kế toán bị sai.
+Kiểm tra số phát sinh và số dư từng tháng của tài khoản156 và bảng tổng hợp nhập xuất tồn xem số liệu từng tháng có trùng khớp với nhau hay ko? Nếu như số liệu không khớp nhau các bạn kiểm tra lại số liệu chênh tháng nào thì kiểm tra chi tiết số liệu nhập của tháng đó chi tiết như:

– Định khoản có sai tài khoản, nhập hóa đơn thiếu, sai số tiền?.
– Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua?.
– Đơn giá xuất bạn tính sai khi ghi nhận giá vốn hàng xuất bán?

+ Kiểm tra việc khấu hao tài sản cố định: Kiểm tra đối chiếu trên bảng trích khấu hao so sánh với số liệu trên bảng cân đối số phát sinh xem kết quả của khấu hao lũy kế có bằng với số dư của tài khoản 214 hay không . Kiểm tra khung thời gian khấu hao tài sản cố định theo đúng khung thời gian quy định của Thông tư 45/2013 hay không.
+ Kiểm tra TK 3334: Đây là 1 vấn đề kế toánthường sai sót. Chúng ta so sánh số thuế TNDN bốn quý đã nộp so sánh với số thuế TNDN phải nộp cả năm và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN có thể là tăng thêm hoặc giảm đi . Nếu tăng thêm ghi nợ Tài khoản 821 có Tài khoản 3334, nếu giảm hơn so với tạm tính ghi nợ Tài khoản 3334 có tài khoản 821 phần tiền thừa trước khi lập BCTC.
+ Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Vì nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.
+ Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12/N hay chưa? Nếu sai tìm lại định khoảncác nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào sao kê ngân hàng. Nếu công ty có nhiều tài khoản ngân hàng thì phải kiểm tra chi tiết từng tài khoản và từng sổ ngân hàng sao cho số liệu từng tài khoản hci tiết khớp nhau.
+ Kiểm tra xem doanh thu tài khoản 511 có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT hay không. Nếu phát hiện sai sót thì cần kiểm tra lại chi tiết hóa đơn bán ra tại tháng xẩy ra sai sót lại hóa đơn.
+ Kiểm tra số dư các tài khoản 131xem có khớp với công nợ phải thu của khách hàng hay không. Số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết và sổ chi tiết công nợ. Cần đối chiếu với kế toán bên khách hàng vào các ngày cuối cùng của mỗi tháng để chốt số liệu khớp và đảm bảo thu nợ đúng hạn.

+ Kiểm tra số dư các tài khoản 331 xem có khớp với công nợ phải trả cho nhà cung cấp hay không. Nếu phát hiện sai sót kiểm tra lại chi tiết tháng sai sót với công nợ thực tế cuat từng nhà cung cấp. Tốt nhất là đối chiếu số liệu từng tháng để có kế hạch trả nợ phù hợp, tránh bị động.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu bạn bận rộn và không có nhiều thời gian, Kimi có khóa học kế toán ngắn hạn giúp các học viên nhanh chóng nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao. Sau khi học xong lớp học kế toán ngắn hạn có thể đi làm ngay.

Các bạn hãy liên hệ với Kimi Training để đảm bảo được Học Kế toán thực tế tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KIMI.

Tel: 028.6299 7058

Tư vấn viên lịch học: 0944.973.111 (Hỗ trợ 24/7 miễn phí).

Skype: KimiTraining

Sự thành thạo trong nghề nghiệp của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi!