HẠN NỘP MẪU 06/GTGT LÀ 30/01/2016

Các bạn kế toán thân mến!

Ngày 25/12/2015 Tổng cục Thuế ra công văn số 5593/TCT-KK về việc thời hạn tiếp theo nhận mẫu 06/GTGT là ngày 30/01/2016 nên các bạn an tâm nhé.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Khoản 3 diều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi bổ sung khoản 3 và 4 điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

07122015

Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT, Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015 để thực hiện phương phát tính thuế mới. Tuy nhiên theo báo cáo đến nay vẫn cso cơ sở kinh doanh chưa nộp nên nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Tổng cục thuế gia hạn thời gian nộp mẫu 06/GTGT đến 30/01/2016.

IMG_26122015_112511

Để làm tốt công việc kế toán tổng hợp và kế toán thuế, mời các bạn tham khảo lớp Kế toán tổng hợp, Kê khai báo cáo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, chúng tôi cam kết giúp các bạn “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”

Để đăng ký khóa học các bạn liên hệ:

Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi: 0944.973.111