Lịch khai giảng tháng 7-2016

Khóa học Đăng ký Khai giảng Buổi học Thời gian học Thời lượng Học phí (đ)
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 27/07/2016 2-4-6 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 12/07/2016 3-5-7 09h00-11h00 8 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 19/07/2016 3-5-7 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 21/07/2016 3-5-7 09h00-11h00 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 19/07/2016 3-5-7 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 25/07/2016 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Kế toán Thuế Doanh nghiệp Đăng ký 20/07/2016 3-5-7 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 27/07/2016 2-4-6 18h30-20h30 48 buổi 4.350.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 12/07/2016 3-5-7 09h00-11h00 48 buổi 4.350.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 19/07/2016 3-5-7 18h30-20h30 48 buổi 4.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 21/07/2016 3-5-7 09h00–11h00 40 buổi 3.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 19/07/2016 3-5-7 18h30–20h30 40 buổi 3.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 25/07/2016 2-4-6 18h30–20h30 40 buổi 3.350.000