Làm KHBS giảm thuế GTGT còn được khấu trừ

Kế toán Kimi xin chia sẻ với các bạn cách làm tờ khai bổ sung khi có sai xót trong kê khai báo cáo thuế. Trường hợp làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp người học “thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua các khóa học kế toán tổng hợp, kê khai báo cáo thuế và thuế chuyên sâu tại Trung tâm đào tạo Kế toán Kimi.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung: Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty Cổ phần phát triển Đào tạo Kimi vào quý 4/2015 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT quý 01/2015 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng, do khai nhầm 1 hóa đơn mua vào khai 2 lần trị giá 200 triệu đồng và VAT tương ứng 20 triệu đồng thì Công ty Kimi không phải nộp số tiền thuế 20 triệu đồng, đồng thời “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Hồ sơ Công ty Kimi nộp cho cơ quan thuế:

– Tờ khai thuế GTGT quý 1/2015 đã điều chỉnh làm giảm thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 20 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT quý 01/2015;

Tại tờ khai thuế quý 4:

  • “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” chỉ tiêu 37.

Video hướng dẫn làm tờ khai bổ sung:

Như vậy Kế toán Kimi đã chia sẻ với các bạn cách làm tờ khai bổ sung khi có sai xót trong kê khai báo cáo thuế làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

  • Trong quá trình các bạn thực hiện có vướng mắc gì vui lòng liên hệ Kế toán Kimi : ĐT 097.267.1178
  • Để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc các bạn thành công.