KINH NGHIỆM LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO THUẾ TẠI NHÀ (KỲ 7)

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA KẾ TOÁN KHI VIẾT HÓA ĐƠN VÀ KHAI THUẾ​

1. Khai thuế GTGT hàng tháng

+ Thiếu chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.( do chuyển máy tính khai thuế mà không để ý)

+ Kê sai MST, tên doanh nghiệp, địa chỉ, …..

+ Khai thuế GTGT bằng tờ khai hải quan thay vì giấy nộp tiền vào NSNN do đó Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

+Khai nhầm thuế suất của hóa đơn đầu ra .

+ Không điền đầy đủ thông tin Doanh nghiệp.

+ Không kê khai khi không phát sinh chứng từ (khi không phát sinh chứng từ cần đánh dấu “X” vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT.

+Số thuế trên tờ khai và số thuế hạch toán trên sổ sách là khác nhau.

+ Lưu ý thời hạn kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hiện tại là bất cứ thời gian nào khi phát hiện sai xót.

2. Kê khai thuế TNCN

+ Không xác định được khi nào khai thuế TNCN theo tháng và khi nào thì theo quý.

+ Đã khấu trừ tiền thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định.

+Không trừ các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tính thuế TNCN.

+ Không trừ giảm trừ ngừoi phụ thuộc cho người lao động khi tính thuế TNCN.

+ Không trừ khoản phụ cấp tiền ăn mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động (Không vượt quá 680.000 đồng) khi tính thuế TNCN.

3. Kê khai thuế TNDN

+ Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.

+ Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

+ Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).

+ Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.

+ Không chọn mục gia hạn nộp tiền thuế khi phát sinh thuế doanh nghiệp phải nộp khi có quyết định gia hạn nộp thuế của tổng cục thuế.

Những sai sót thường gặp khi viết hóa đơn

1. Cách viết hóa đơn

+ Quên ghi ngày hóa đơn.

+ Ghi sai thông tin người mua hàng.

+ Không gạch bỏ ô MST còn trống.

+ Số tiền bằng chữ không khớp với số tiền bằng số.

+ Không gạch bỏ nội dung còn trống trong phần diễn giải, số lượng, đơn giá, thành tiền.

+ Ghi sai thuế suất thuế GTGT.

+ Không gạch bỏ ô thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

+ Thiếu chữ ký người mua hàng.

+ Không đóng dấu tròn Công ty (dấu treokhi ngừoi đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người bán là nhân viên).

2. Quản lý hóa đơn

+ Không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn.

+ Không thông báo hủy với hóa đơn chưa phát hành mà không dùng nữa.

+ Không thông báo mất hóa đơn cho cơ quan thuế khi mất hóa đơn bán ra chưa giao cho khách hàng.

+ Xuất hóa đơn không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

+ Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu ,

+Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.

+ Không lót giấy carbon giữa các liên.

+ Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.

+ Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (Quý, năm) hoặc lập nhưng không đúng quy định.

Những sai sót thường gặp khi nộp thuế

 Doanh nghiệp thường hay gặp những sai sót sau:

+ Nộp thuế nhầm vào tài khoản tạm giữ, thay vì phải nộp vào tài khoản thu ngân sách.

+ Nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu nhưng không ghi số tờ khai, ngày hoặc ghi số tờ khai và ngày nhưng số tiền không khớp với tờ khai thì sẽ bị trả về.

+ Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp) khinộp thuế.

+ Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn nộp thuế, bị cơ quan thuế nhắc nộp thuế và bị phạt chậm nộp thuế.

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền,

+Ghi sai mã chương, loại, khoản, muc, tiểu mục khi nộp thuế dẫn đến số thuế nộp sai khoản mục , cấi thiếu vẫn thiếu, cái thừa vẫn thừa.

+ Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp thuế cho cơ quan thuế.

Kỳ trước: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

1

Giai-thuong-Kimi-new