Hợp tác KIMI TRAINING – MISA

Ngày 31/08/2012, KIMI TRAINING tổ chức kỷ niệm lần thứ 4 với các đối tác chiến lược, trong đó có Công ty Cổ phần MISA.
Theo đó, cùng với Học viện Tài Chính, Đại học Đại Nam, Cao đẳng Vinatex, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP HCM, KIMI TRAINING trở thành một trong những đơn vị đầu tiên đưa MISA vào nội dung giảng dạy và trở thành 1 trong các đơn vị đào tạo có chất lượng đào tạo khóa học MISA tốt nhất.

Nội dung khóa học Kế toán máy Misa có tại đường dẫn:
http://ketoankimi.vn/hoc-ke-toan-misa.html

Danh sách các đơn vị đào tạo kế toán có dạy chương trình misa xem tại đây:
http://www.misa.com.vn/hop-tac-dao-tao.aspx

Dưới đây là hình thực tế lớp học:

13298784756784 Danh mục Khóa học Kế toán

Kế toán kimi