1. Mẫu 01/CNKD – Tờ khai với cá nhân kinh doanh
 2. Mẫu 01-1/BK-CNKD – (Phụ lục đi kèm với mẫu 01/CNKD)
 3. Mẫu 01/TBTDK-CNKD – Dự kiến doanh thu, mức thuế khoán
 4. Mẫu 01/TBT-CNKD – Về việc nộp thuế (Nộp thuế theo pp khoán)
 5. Mẫu 01/CKTT-CNKD – Công khai TT cá nhân Nộp thuế Theo PP Khoán
 6. Mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD – Báo cáo sử dụng hoá đơn (áp dụng cho NNT nộp thuế khoán)
 7. Mẫu 01/TIS – Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản
 8. Mẫu 01/BK-TIS – Phụ lục (cho cá nhân có tài sản cho thuê)
 9. Mẫu 01/XSBHĐC – (Áp dụng cho Công ty xổ số, bảo hiểm, …)
 10. Mẫu 01-1/BK-XSBHĐC – Phụ lục (Áp dụng cho Công ty xổ số, bảo hiểm, …)
 11. Mẫu 01/TKN-XSBHĐC – Tờ khai thuế năm (áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, xs, …)
 12. Mẫu 02/KK-TNCN – Tờ khai với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp
 13. Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế (Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
 14. Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN – Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Kèm mẫu 02/QTT-TNCN)
 15. Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN – Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 16. Mẫu 02/TB-MST-NPT – Thông báo Mã số thuế người phụ thuộc
 17. Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN – Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 18. Mẫu 02/CK-TNCN – Bản cam kết (Cho cá nhân chưa đến mức nộp thuế TNCN)
 19. Mẫu 03/BĐS-TNCN – TK Thuế (Áp dụng cho NNT có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản)
 20. Mẫu 03/TBT-BĐS-TNCN – Thông báo (với cá nhân chuyển nhượng bất động sản)
 21. Mẫu 04/CNV-TNCN – TK thuế (Áp dụng … từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng)
 22. Mẫu 04/TBT-CNV-TNCN – TB (Nộp thuế TNCN với cá nhân chuyển nhượng vốn)
 23. Mẫu 04/ĐTV-TNCN – TK thuế (Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi ch nhượng)
 24. Mẫu 04/TKQT-TNCN – TK thuế (Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải bất động sản)
 25. Mẫu 04/TBT-TKQT-TNCN – Thông báo (Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng)
 26. Mẫu 04/NNG-TNCN – TK thuế (Thu nhập từ KD, đầu tư vốn, bản quyền, trúng thưởng từ nước ngoài)
 27. Mẫu 05/KK-TNCN – TK khấu trừ thuế (AP cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập)
 28. Mẫu 05/QTT-TNCN – TK quyết toán thuế (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
 29. Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng kể thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần)
 30. Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng kể thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần)
 31. Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – kèm mẫu 05/QTT-TNCN)
 32. Mẫu 05/DS-TNCN – Danh sách cá nhân nhận thu nhập
 33. Mẫu 06/TNCN – TK Khấu trừ thuế TNCN (Tổ chức, cá nhân … đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán)
 34. Mẫu 07/CTKT-TNCN – Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 35. Mẫu 08/MGT-TNCN – Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN
 36. Mẫu CTT 50 – Biên lai thuế

Download 36 Mẫu trên tại đây

Download Thông tư 92/2015/TT-BTC