Đăng kí phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2017

Kế toán Kimi luôn mong muốn người học "thành thạo giúp tiết kiệm thời gian" qua các khóa học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Kimi. Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ cách Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2017 nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/12/2016 Áp dụng ổn định cho 2 năm 2017 và 2018.

Theo quy định Thông Tư 219/TT-BTC  hướng dẫn về thuế GTGT và Thông Tư 119/TT-BTC sửa đổi bổ sung thì doanh nghiệp,hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ 1tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn ,chứng từ theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng kí tự  nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ  thuế và được dùng ổn định trong 2 năm.

mau-06-gtgt

Như vậy, những doanh nghiệp thành lập từ thời điểm năm 2014 và năm 2015 có doanh thu năm 2016 dưới 1tỷ đồng có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được tự nguyện đăng kí áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2017, 2018. Thời hạn  đăng kí phương pháp khấu trừ thuế là trước ngày 20/12/2016 . Doanh nghiệp sử dụng mẫu 06/GTGT Thông Tư 156/TT-BTC để đăng kí với cơ quan thuế.

Để làm tốt công việc kế toán tổng hợpkế toán thuế, mời các bạn tham khảo lớp Kế toán tổng hợp, Kê khai  báo cáo thuếThuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, chúng tôi cam kết giúp các bạn” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”

Download mẫu tại đây.