Buổi tin học văn phòng

Hình ảnh lớp tin học văn phòng buổi tối:

Các bạn tham khảo thêm thông tin về khóa học Tin học văn phòng của Kimi nhé:

http://ketoankimi.vn/hoc-tin-hoc-van-phong.html