Trông chờ vào một dự thảo hiệu quả thông tư 153

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ các nội dung về điều kiện đối DN sử dụng hoá đơn: DN thành lập từ dự án đầu tư trên cơ sở quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt đầu tư từ cấp UBND tỉnh trở lên; là DN ưu tiên được tự in, đặt in hoá đơn.  Nhưng cho đến hôm nay điều đó dường như đang trở nên bất lực trước sự biến động của môi trường và ngày cáng nhiều doanh nghiệp bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh, mang theo hóa đơn; mua bán hóa đơn bất hợp pháp để khai khấu trừ thuế; ghi hóa đơn không đúng quy định; sử dụng giấy tờ giả để thành lập công ty, ẩn lậu doanh thu; hành vi lừa đảo bằng hình thức huy động vốn…

Tổng cục thuế đang dự thảo một số điều sửa đổi, bổ sung cho thông tư cũ đã tỏ ra kém hiệu lực trong đó các vấn đề nổi bật được quan tâm hiện nay chính là quy định rõ trách nhiệm của người kiểm tra, việc kiểm tra của cơ quan Thuế cấp trên đối với cơ quan Thuế cấp dưới trong việc giám sát việc sử dụng hóa đơn của DN. Để từ đó có những cơ sở thực tế nhất để truy tìm DN bỏ trốn, DN sử dụng hoá đơn nhưng không có tờ khai thuế. DN khác sử dụng hoá đơn của những đối tượng này là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để kiểm tra đối chiếu.

Ngành Thuế cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn của người nộp thuế dựa trên việc công khai mức thuế, cơ sở tính thuế của các đơn vị nộp thuế theo phương pháp khoán; DN thuộc đối tượng rủi ro cao, DN có nợ đọng thuế, DN có sử dụng hoá đơn nhưng không nộp tờ khai thuế, xác nhận hoá đơn… Đồng thời, tổ chức việc kiểm tra đối chiếu hóa đơn qua mạng Internet ở thành phố lớn để tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý hơn, đặc biệt giảm ách tắc công việc trong những ngày cao điểm như cuối tháng, quý, năm,…