Thông tư 119/2014/TT-BTC: Cải cách, Đơn giản Thủ tục Hành chính về Thuế.

Ngày 26/08/2014 -Thông tư 119/2014/2014 được ban hành bởi Bộ Tài chính qua đó sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thong-tu-119

 

Như vậy, kể từ ngày 01/09/2014 Thông tư 119 sẽ giúp các doanh nghiệp cắt giảm được 201,5 giờ khai, nộp thuế cho DN. Ngoài ra với việc sửa đổi bổ sung một số quy định về Luật quản lý thuế, thuế GTGT, Thuế TNDN, thuế TNCN, các hướng dẫn về hóa đơn. Sửa tên chỉ tiêu [27] trên tờ khai thuế 01/GTGT và bỏ đi các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “ký hiệu hóa đơn”, “mặt hàng” và thêm cột “thuế suất %” ở bảng kê mua vào giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian khai thuế. Quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh được bãi bỏ hoàn toàn. Bổ sung thêm Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu  hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Quy định về mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với DN mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế được bãi bỏ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính ban hành trong thông tư 119 về việc sửa đổi ác chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thuNSNN trên giấy nộp tiền vào NSNN của người nộp thuế

Cũng tại trong thông tư 119 . Bỏ hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Bộ Tài chính cũng đã chính thức ban hành văn bản số 11802/BTC-TCHQ bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa XNK. Việc ban hành những quy định mới không những giảm được số giờ khai thuế thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp cho cơ quan thuế có thể giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai, nộp thuế.

KiMi hiện đang có lớp đào tạo thực hành kế toán thực tế, các bạn có  muốn tham gia một khóa học kế toán giống như mình đang làm kế toán thực tế cho công ty không? Tham khảo  Khóa học kế toán  hoặc liên hệ đến số điện thoại 0944.973.111 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!

Download: Thông tư số 119/2014/TT-BTC và  Phụ lục kèm theo  

Link Download dự phòng: Thông tư 119 và Phụ lục kèm theo