Văn bản thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013

Kimi xin giới thiệu với các bạn những văn bản liên quan tới thuế GTGT áp dụng cho kỳ thuế năm 2013 I. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT có hiệu lực năm 2013 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 Tải luật thuế 2008 tại […]