Tag archive for ‘Nội Dung Mới Của Thông Tư’

Nội Dung Mới Của Thông Tư 119/2014/TT-BTC Về Hoá Đơn

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 1.Bổ sung hướng dẫn về thay thế liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê đối với một số ngành, lĩnh vực, cụ thể: “Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ […]

Nội Dung Mới Của Thông Tư 119/2014/TT-BTC Về Thuế TNDN

THÔNG TƯ 11/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về Thuế thu nhập doanh nghiệp. 1. Tại Thông tư có hướng dẫn rõ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không phải tính vào doanh thu tính […]

NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC VỀ THUẾ TNCN

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: 1. Bổ sung hướng dẫn tại điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau: “Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ […]

Nội Dung Mới Về Thông Tư 119/2014/TT-BTC Về Thuế GTGT

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC PHẦN I:  Các mẫu ban hành mới:      1.Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT       Do: Sửa tên chỉ tiêu số [40b] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương […]


Paste your AdWords Remarketing code here