Tag archive for ‘ngoại tệ’

LUẬT KẾ TOÁN CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2017

LUẬT KẾ TOÁN CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2017

Chào các bạn của Kế Toán Kimi! Ngày 20/11/2015, Quốc hội đã thông qua LUẬT KẾ TOÁN SỐ 88/2015/QH13– Luật Kế Toán (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2017 thay thế LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003/QH11. Luật số 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người […]

Những điểm mới nhất về Thuế TNDN tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (phần III)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư  96/2015/TT-BTC Ngày 22/6/2015, hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.  Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn các nội dung sau: […]

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Chứng từ & SSKT Đối với chứng từ kế toán: doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu do Bộ tài chính (BTC) ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư này hoặc tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn […]

Kế toán cần biết những gì về tiền mặt?

Tiền cho công ty của bạn sự tồn tại và phát triển, qua nó bạn cũng sẽ đánh giá được sức khỏe kinh doanh của công ty mình. Cần phải nhớ rằng, việc có nhiều tiền mặt trong ngân hàng không có nghĩa rằng đó là điều cần thiết để giúp làm tốt việc kinh doanh. […]