Doanh nghiệp Việt xướng danh trên tạp chí quốc tế

Cùng với xu hướng hội nhập và giao lưu quốc tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế cũng như sự đóng góp của nó vào nền kinh tế nước nhà. Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh 50 công ty tốt […]