QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG VÀ THAM GIA BHXH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Bước 1

Doanh nghiệp lên Cơ quan lao động (phòng/ sở LĐTB&XH) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoạt động và nộp các hồ sơ sau:

– Đơn đăng ký hệ thống thang bảng lương;

– Hệ thống thang bảng lương, bảng phụ cấp doanh nghiệp tự xây dựng căn cứ theo quy định của pháp luật;

– Bảng chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh, nhóm ngành nghề, công việc trong thang bảng lương nói trên.

Bước 2:

Cơ quan quản lý nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bạn đến cơ quan công đoàn (liên đoàn lao động quận, TP) cùng địa bàn để xác nhận đủ hay chưa đủ điều kiện thành lập ban chấp hành công đoàn cơ sở. Bạn cần hoàn thành xác nhận nói trên kèm theo công văn của liên đoàn lao động về nộp cho cơ quan quản lý lao động.

Bước 3:

 Sau khi doanh nghiệp có hệ thống thang bảng lương được cơ quan lao động (phòng/sở) xác nhận, doanh nghiệp sẽ bổ sung các hồ sơ sau để tham gia đóng BHXH cho người lao động tại doanh nghiệp:

A. Trường hợp doanh nghiệp mở Hồ sơ tham gia lần đầu (Phiếu giao nhận hồ sơ 101)

– Phiếu giao nhận hồ sơ 101 (2 bản)

– Giấy phép ĐKKD (Bản sao có sao y, 1 bản)

– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBH, 1 bản)

– Hệ thống thang bảng lương (đã được cơ quan lao động xác nhận tại Bước 1)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 2 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK1-TS) thay thế cho mẫu A01-TS trước đây.

– Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT (mẫu A01a-TS, 3 bản)

– Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng (01 bản/người)

– Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN nếu có (Nếu có mẫu D02B-TS, 02 bản)

– Bản sao văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có, 01 bản)

– Bản sao chứng từ nộp tiền (nếu có, 01 bản)

B. Hồ sơ báo tăng số lượng lao động tham gia BHXH, BHYT (trường hợp tuyển dụng thêm – dùng phiếu giao nhận hồ sơ 103)

– Phiếu giao nhận hồ sơ 103 (2 bản)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 2 bản)

– Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu A01a-TS, 3 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK1-TS – 2 bản/người) thay thế cho mẫu A01-TS trước đây.

– Hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng (01 bản/người)

C. Báo giảm số lao động tham gia  BHXH, BHYT (người lao động nghỉ việc)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 2 bản)

– Quyết định/thông báo chấm dứt HĐLĐ (01 bản/người)

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

Cùng lúc đó nên làm chốt sổ BHXH (Phiếu giao nhận hồ sơ 321 mẫu sổ mới)

– Danh sách xác nhận sổ (Mẫu số 01-DS/XNS – 2 bản)

– Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới) – bản chính

– Chứng minh nhân dân (bản sao 1 bản).