Nghị Quyết 63 và Thông tư 119/2014/TT-BTC: Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai(phần 2)

Thuế TNDN:

Các khoản chi được trừ: 2 giải pháp

Thứ nhất là bổ sung thêm một khoản chi về phúc lợi cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ. Nếu theo như hiện tại trong thông tư 78/2014/TT-BTC khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ, an sinh xã hội cho người lao động nhưng với điều kiện không qua 1 triệu đồng/tháng. Nay tại Nghị quyết 63 đề ra thêm giải pháp về khoản chi được trừ đối với chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định với điều kiện tổng số chi không quá 1 tháng lương => với giải pháp này nhằm giúp cho người lao động có thể tái tạo sức lao động để nhà nước, doanh nghiệp, người lao động cùng hưởng lợi ích nên giải pháp này được ra đời.

Thứ hai, khoản chi kháclà các khoản chi chưa biết được phân vào đâu bao gồm các khoản chi Quảng cáo, môi giới bán hàng, tiếp thị khuyến mãi,… hiện tại theo Thông tư 78 là bị khống chế 15%. Theo Nghị quyết 63 trong tương lai ngoài khoản chi Quảng cáo vẫn còn bị khống chế thì tất cả các khoản chi còn lại nếu đầy đủ hóa đơn chứng từ thì chi phí được trừ được tính theo chi phí thực tế.

Thuế Thu Nhập

Ưu đãi thuế TNDN: Giải pháp này có ảnh hưởng nhiều đến DN vì thế nội dung này được Quốc hội thấy cần mở ra để khuyến khích các doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sxkd, tăng năng lực và thúc đẩy sxkd phát triển.

Bổ sung điều kiện được hưởng ưu đãi: nếu như theo thông tư 78/2014/TT-BTC trước đây chỉ có các khu công nghiệp ở khu vực ngoại thành được hưởng ưu đãi (ví dụ KCN Tây Bắc Củ Chi, Tân Thới Hiệp,…). Thì trong Nghị quyết 63 đã mở rộng ra cả khu công nghiệp thuộc các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc Trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nội dung tiếp theo hoàn toàn mới: ưu đãi thuế TNDN cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tại Nghị quyết 63 đã đề ra giải pháp áp dụng thuế suất 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Các danh mục về mặt hàng hỗ trợ sẽ được Quốc hội thông qua trong thời gian tới

Sửa đổi về quy định dự án đầu tư theo nghị định 53 và thông tư 78 => theo quy định các doanh nghiệp có dự án đầu tư có quy mô lớn đáp ứng 3 điều kiện có vốn đầu tư tối thiểu 6000 tỷ, giải ngân trong vòng 3 năm, DT đạt 10.000 tỷ/năm hoặc phải sử dụng trên 3.000 lao động => được hưởng ưu đãi 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo  => quá khó. Nghị quyết 63 sửa mới là điều kiện là trên 12.000 tỷ đồng, thời gian giải ngân là 5 năm, bỏ điều kiện phải có doanh thu hoặc lao động.

Áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp trên được áp dụng thuế suất 17%.

Thay đổi các tiêu chí (diện tích sàn,… có tại trong quyết định 693) trong các các lĩnh vực dạy học, y tế để các doanh nghiệp có thể hưởng ưu đãi nhiều hơn

Giảm tần suất nộp tờ khai thuế TNDN: 1 Năm có 5 bộ hồ sơ, (1 bộ quyết toán thuế TNDN năm, 4 bộ tạm tính quý) => Giải pháp bỏ đi các tờ khai tạm tính tuy nhiên vào các quý doanh nghiệp tự kê khai số tiền phải nộp

 

Thuế TNCN

Cá nhân là hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân là đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, tổ chức chi trả đã trích 10% thuế TNCN thì không phải làm quyết toán thuế TNCN nữa

Giải pháp về việc cho người nộp thuế tự lựa chọn mức thuế suất của bất động sản và chứng khoán phù hợp với người nộp thuế

Bỏ hình thức thuế TNCN đối với hình thức Casino => lý do vì người vào chơi Casino theo quy định là khách nước ngoài hoặc Việt Kiều đã phải chịu thuế TTĐB và thuế GTGT rất cao nên khi thua không ai chia sẻ, mà thắng thì lại thu thuế TNCN => bất hợp lý, tạo tính công bằng và bù trừ => bỏ quy định này

Miễn thuế TNCN đối với thuyền viên làm việc tại các hãng tàu nước ngoài và các hãng tàu VN có vận tải quốc tế

Thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông,lâm, ngư, diêm nghiệp được miễn thuế

Tiền phạt chậm nộp trước ngày 1/7/2013 được xóa bỏ đối với DN gặp khó khăn khách quan với điều kiện Doanh nghiệp đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2014

Hiện tại những giải pháp này chưa có hiệu lực. Về 14 giải pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ sẽ được ban hành trong Nghị định sắp tới. Còn đối với 15 giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ được họp bàn và thông qua kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm nay

XEM LẠI PHẦN 1: THUẾ GTTT

hoc ke toan o dau

Tham Khảo: Khoá học kế toán của Kimi , liên hệ số điện thoại 0944.973.111 để biết thêm chi tiết