LƯU DỮ LIỆU KẾ TOÁN AN TOÀN VỚI DROPBOX

KIẾN THỨC: TRÁNH MẤT DỮ LIỆU VỚI DROPBOX.

Đối với người sử dụng máy vi tính, dữ liệu rất quan trọng, nhưng đối với người làm kế toán, dữ liệu còn là công sức. Nhiều bạn tới ngày in báo cáo nhưng ổ cứng bị hỏng. Phải làm sao đây?

KIMI TRAINING hướng dẫn các bạn lưu dữ liệu trực tuyến bằng Dropbox. Dữ liệu của bạn tự động được sao lưu trực tuyến và không bao giờ mất. Kể cả khi nhiễm virus.

Bước 1: Truy cập https://www.dropbox.com/downloading?src=index và download bộ cài. Cài đặt lên máy tính của bạn.

Bước 2: Lập account của riêng bạn, mỗi account sẽ có 2gb ổ cứng miễn phí, trường hợp không đủ, bạn có thể invite bạn bè để được nhận thêm dung lượng.

Bước 3: Log in bằng account vừa lập trên phần mềm dropbox trên máy của bạn. Sau đó next, next, next, next, finish.

Hãy save dữ liệu của bạn vào folder dropbox (nháy đúp chuột vào dropbox như trong hình)

Và bạn sẽ thấy 1 folder có dữ liệu được tự động sao lưu trực tuyến.

Nếu bạn có nhiều máy tính, bạn hãy cài dropbox trên nhiều máy và đăng nhập bằng cùng một tài khoản dropbox. Dữ liệu trong folder dropbox của các máy sẽ được tự động đồng bộ (dữ liệu trên thư mục Dropbox trên các máy sẽ giống hệt nhau). Lúc đồng bộ góc dưới bên phải sẽ có dạng như hình vẽ trên. Khi đồng bộ xong sẽ có dấu tích.

Trường hợp bạn đã bị mất dữ liệu, hãy nhắp chuột phải vào dropbox, chọn truy cập dropbox và bạn sẽ thấy các file đã bị xóa ở folder [Deleted]

Chúc bạn sử dụng thành thạo, bảo đảm an toàn cho dữ liệu của mình.

Chúc vui vẻ./.