Kimi có 3 lịch học tập trung:
Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 - 11h00
Tối  Thứ 2,4,6:   18h30 - 20h30
Tối  Thứ 3,5,7:   18h30 - 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng  Buổi học Thời gian  Thời lượng Học phí (đ)
KẾ TOÁN CƠ BẢN

 

(Nguyên lý Kế toán)

Đăng ký 18/05 3-5-7 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 07/06 2-4-6 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 23/06

2-4-6

9h00-11h00 8-10 buổi 1.000.000
THỰC HÀNH

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng ký Tháng 5 3-5-7 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Đăng ký Tháng 6 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Đăng ký Tháng 7 2-4-6 9h00-11h00 24 buổi 2.250.000

THỰC HÀNH THUẾ DOANH NGHIỆP

(5 tuần)

Đăng ký Tháng 6 2-4-6 9h00-11h00 16 buổi 2.000.000
Đăng ký Tháng 6 2-4-6 18h30-20h30 16 buổi 2.000.000
THỰC HÀNH NGHỀ

 

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Đăng ký 18/05 3-5-7 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 07/06 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 23/06 2-4-6 9h00-11h00 50 buổi 5.250.000
THỰC HÀNH KẾ TOÁN

 

DÀNH CHO SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký Tháng 5 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000
Đăng ký Tháng 6 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Đăng ký Tháng 7 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán KimiLớp Cá Nhân vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC

16.123