Kimi có 3 lịch học tập trung:

  • Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 – 11h00
  • Tối  Thứ 2,4,6:   18h30 – 20h30
  • Tối  Thứ 3,5,7:   18h30 – 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng 2018-2019 Buổi học Thời gian  Thời lượng Học phí (đ)
KẾ TOÁN CƠ BẢN

(Nguyên lý Kế toán)

Đăng ký 29/04 2-4-6 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 06/05 2-4-6 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 13/05 2-4-6 9h00-11h00 8-10 buổi 1.000.000
Đăng ký 21/05 3-5-7 18h30-20h30 8-10 buổi 1.000.000
THỰC HÀNH

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng ký 24/04 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Đăng ký 06/05 2-4-6 9h00-11h00 24 buổi 2.250.000
Đăng ký 14/05 3-5-7 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000

THỰC HÀNH

KHAI BÁO THUẾ

THUẾ CHUYÊN SÂU

(5 tuần)

Đăng ký 16/04 3-5-7 18h30-20h30 16 buổi 2.000.000
Đăng ký 22/04 2-4-6 9h00-11h00 16 buổi 2.000.000
Đăng ký 26/04 2-4-6 18h30-20h30 16 buổi 2.000.000
THỰC HÀNH NGHỀ

KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Đăng ký 29/04 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 06/05 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 13/05 2-4-6 9h00-11h00 50 buổi 5.250.000
Đăng ký 21/05 3-5-7 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
THỰC HÀNH KẾ TOÁN

DÀNH CHO SINH VIÊN

CHUYÊN NGÀNH

Đăng ký 24/04 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Đăng ký 06/05 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000
Đăng ký 14/05 3-5-7 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán Kimi có Lớp học Cá Nhân vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌCCAM0102721.116.123