18h30-20h30

Hiện nay Trung tâm có 4 lịch học chính:

  • Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 – 11h00
  • Sáng Thứ 3,5,7:  9h00 – 11h00
  •  Tối  Thứ 2,4,6:   18h30 – 20h30
  •  Tối  Thứ 3,5,7:   18h30 – 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng Buổi học Thời gian  Thời lượng Học phí (đ)
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 23/04/2018 2-4-6 09h00-11h00 10 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 11/05/2018 2-4-6 18h30-20h30 10 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 26/05/2018 3-5-7 18h30-20h30 10 buổi 1.000.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 02/05/2018 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 05/05/2018 3-5-7 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 09/05/2018 2-4-6 09h00-11h00 24 buổi 2.250.000
Thực Hành Khai Báo Thuế Đăng ký 07/05/2018 2-4-6 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 23/04/2018 2-4-6 09h00-11h00 50 buổi 5.250.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 11/05/2018 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 26/05/2018 3-5-7 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 02/05/2018 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 05/05/2018 3-5-7 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 09/05/2018 2-4-6 09h00-11h00 40 buổi 4.250.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán Kimi có Lớp học vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌCCAM0102721.116.123