Hiện nay Trung tâm có 4 lịch học chính:

  • Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 – 11h00
  • Sáng Thứ 3,5,7:  9h00 – 11h00
  • Tối Thứ 2,4,6:     18h30 – 20h30
  • Tối Thứ 3,5,7:     18h30 – 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng Buổi học Thời gian học Thời lượng Học phí (đ)
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 19/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 28/06/2017 2-4-6 09h00-11h00 8 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 06/07/2017 3-5-7 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 12/06/2017 2-4-6 09h00-11h00 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 12/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Thực Hành Khai Báo Thuế Đăng ký 28/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Thuế Chuyên Sâu Đăng ký 13/06/2017 3-5-7 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 19/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 48 buổi 4.350.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 28/06/2017 2-4-6 09h00-11h00 48 buổi 4.350.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 06/07/2017 3-5-7 18h30-20h30 48 buổi 4.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 12/06/2017 2-4-6 09h00-11h00 40 buổi 3.350.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 12/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 3.350.000
Kế Toán Excel Đăng ký 07/06/2017 2-4-6 18h30-20h30 12 buổi 1.500.000

Kế toán Kimi có lịch học vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY