Hiện nay Trung tâm có 3 lịch học tập trung:

  • Sáng Thứ 2,4,6:  9h00 – 11h00
  •  Tối  Thứ 2,4,6:   18h30 – 20h30
  •  Tối  Thứ 3,5,7:   18h30 – 20h30
Khóa học Đăng ký Khai giảng 2018 Buổi học Thời gian  Thời lượng Học phí (đ)
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 10/09 2-4-6 09h00-11h00 10 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 19/09 2-4-6 18h30-20h30 10 buổi 1.000.000
Nguyên lý Kế toán Đăng ký 04/10 3-5-7 18h30-20h30 10 buổi 1.000.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 05/09 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 01/10 2-4-6 9h00-11h00 24 buổi 2.250.000
Kế toán Tổng hợp thực hành Đăng ký 10/10 2-4-6 18h30-20h30 24 buổi 2.250.000
Thực Hành Khai Báo Thuế Đăng ký 04/09 3-5-7 18h30-20h30 8 buổi 1.000.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 10/09 2-4-6 9h00-11h00 50 buổi 5.250.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 19/09 2-4-6 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Nghề Kế toán trọn gói Đăng ký 04/10 3-5-7 18h30-20h30 50 buổi 5.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 05/09 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 01/10 2-4-6 9h00-11h00 40 buổi 4.250.000
Kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành Đăng ký 10/10 2-4-6 18h30-20h30 40 buổi 4.250.000

Để rõ hơn về lịch học và các vấn đề bạn quan tâm: LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Kế toán Kimi có Lớp học Cá Nhân vào Chủ Nhật hàng tuần (Trao đổi trực tiếp).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌCCAM0102721.116.123