iTaxViewer 1.0.1 đã cũ (iTaxViewer mới 1.0.5 – 1.0.6)

Việc nộp tờ khai thuế qua mạng hiện nay chưa được như mong muốn của cơ quan thuế cũng như của người nộp thuế. Vì thời gian này Cơ quan thuế tiếp nhận tờ khai với cả hai định dạng PDF và XML… iTaxViewer là ứng dụng để đọc hồ sơ thuế định dạng XML được kết xuất từ ứng dụng HTKK mới. (HTKK mới nhất 3.3.0 được ban hành ngày 05/01/2015).  iTaxViewer 1.0.6 là ứng dụng được nâng cấp từ iTaxViewer 1.0.5

Để đọc, kiểm tra lại và in tờ khai thuế cũng như nộp tờ khai thuế được tốt  các bạn có thể download ứng dụng bên dưới.

iTaxViewer 1.0.6

link dự phòng http://4share.vn/f/3102060906040004/iTaxViewer1.0.6.rar

Chú ý:

  • Khi đã kết xuất ra XML mà bạn chưa cài iTaxViewer thì icon file đó sẽ có hình dạng như sau (khoanh tròn đỏ)

XML chua cai itaxviewer

  • Nếu đã cài iTaxViewer thì icon file đó sẽ có hình dạng sau:

XML khi đã cài iTaxCác bạn có thể tham khảo HTKK 3.3.0 tại liên kết này.

Với HTKK 3.3.0 khi kết xuất XML bạn có thể đổi tên file và gửi được file đó mà không bị lỗi.