HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỚI VỚI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP THEO THÔNG TƯ 39

               Bài viết này của Kế toán Kimi muốn bạn hiểu rõ hơn về việc xử lý hóa đơn đối với trường hợp hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể như sau:

               Tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có quy định:

              “Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường HỢP LẬP HÓA ĐƠN CHƯA GIAO CHO NGƯỜI MUA, nếu phát HIỆN HÓA ĐƠN LẬP SAI, NGƯỜI BÁN GẠCH CHÉO CÁC LIÊN VÀ LƯU GIỮ SỐ HÓA ĐƠN LẬP SAI.

2. Trường hợp HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP VÀ GIAO CHO NGƯỜI MUA nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA CHƯA KÊ KHAI THUẾ NẾU PHÁT HIỆN SAI PHẢI HỦY BỎ, người bán và người mua LẬP BIÊN BẢN THU HỒI CÁC LIÊN CỦA SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP VÀ GIAO CHO NGƯỜI MUA, ĐÃ GIAO HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ, NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA ĐÃ KÊ KHAI THUẾ, SAU ĐÓ PHÁT HIỆN SAI SÓT thì người bán và người mua phải LẬP BIÊN BẢN HOẶC CÓ THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN GHI RÕ SAI SÓT, ĐỒNG THỜI NGƯỜI BÁN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

       Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kế toán Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Phương châm của Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.

Kimi 2014

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KIMI

 780/14H Sư Vạn Hạnh – P12 – Q10 – TP Hồ Chí Minh (gần nhà hàng sân vườn Tiểu Ngư)

 ĐT: (08) 6299.7058 – 0944 973 111 – 097 267 1178

Website: http://ketoankimi.vn

Email: kimihcm@gmail.com