GIÁM SÁT VỀ HOÀN THUẾ GTGT ĐIỆN TỬ 2016

   Để công tác trao đổi, xử lý hồ sơ hoàn thuế giữa Tổng cục Thuế và Cục thuế nhanh chóng, chính xác. Từ ngày 01/06, Tổng cục Thuế chính thức áp dụng Quy trình hướng dẫn chữ ký số phục vụ việc gửi, nhận hồ sơ giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại cơ quan Thuế.

hoan-thue

   Tại Tổng cục Thuế sẽ có Tổ giám sát hoàn thuế GTGT sử dụng chữ ký số trong việc tiếp nhận hồ sơ, thông báo kết quả giám sát hoàn thuế; Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ các Cục thuế kỹ thuật về ký số, gửi, nhận thư điện tử, chuẩn bị dữ liệu trên hệ thống máy chủ…

   Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế phải thực hiện giải quyết thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, kể từ thời điểm nhận danh sách hồ sơ hoàn thuế từ các Cục thuế gửi lên, Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế; nếu trường hợp Cục thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT.

   Căn cứ vào kết quả thông báo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế ban hành quyết định hoàn thuế và tự động cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế.