Định dạng XML (phần mở rộng tên tệp trong Office)

Hiện tại hệ thống Microsoft Office: phiên bản 2007, 2010 và 2013 đã thay thế gần như hoàn toàn phiên bản 2003. Tuy nhiên để biết và hiểu hơn về sự khác biệt đột phá khi bắt đầu ra phiên bản 2007, chúng ta nên tìm hiểu về định dạng XML. XML viết tắt của  eXtensible Markup Language.

XML3

Bảng liệt kê tất cả các phần mở rộng tên tệp mặc định trong Excel, Word và PowerPoint:
                   KIỂU TỆP XML                           PHẦN MỞ RỘNG       
 EXCEL Sổ làm việc .xlsx
Sổ làm việc cho phép macro .xlsm
Mẫu .xltx
Mẫu cho phép macro .xltm
Sổ làm việc nhị phân không phải XML .xlsb
Bổ trợ cho phép macro .xlam
 WORD    Tài liệu      .docx
   Tài liệu cho phép macro      .docm
   Mẫu      .dotx
   Mẫu cho phép macro      .dotm
 POWERPOINT Bản trình bày .pptx
Bản trình bày cho phép macro .pptm
Mẫu .potx
Mẫu cho phép macro .potm
Bổ trợ cho phép macro .ppam
Trình chiếu .ppsx
Trình chiếu cho phép macro .ppsm
Bản chiếu .sldx
Bản chiếu cho phép macro .sldm
Chủ đề Office .thmx

Các lợi ích của định dạng Open XML:
– Các tệp nhỏ gọn, các tệp được tự động nén và có thể nhỏ hơn lên đến 75% trong một số trường hợp. Đây là một ưu điểm khi bạn muốn gửi email hay Backup dữ liệu.

– Cải thiện khả năng phục hồi tệp bị hỏng. (Lưu ý. Khi tệp bị hỏng tốt nhất các bạn nên copy tệp đó sang máy khác để khắc phục nếu bạn không hiểu sâu về XML)

– Quyền riêng tư tốt hơn và điều khiển cao hơn đối với thông tin cá nhân.

– Tích hợp và tương kết dữ liệu kinh doanh tốt hơn.

– Dễ dàng phát hiện các tài liệu chứa macro hơn. Các file được lưu bằng cách dùng phần đuôi mặc định “x” (như .docx  .xlsx  .pptx) không thể chứa macro Visual Basic for Application (VBA) và macro XLM. Chỉ các tệp có phần mở rộng tên tệp kết thúc bằng “m” mới có thể chứa macro.

XML2xml-reuse