Công văn của Tổng cục Thuế số 2283/TCT-CS

Công văn của Tổng cục Thuế số 2283/TCT-CS ngày 28/6/2012 v/v khấu trừ thuế GTGT.

cong van 2283