Công văn của Tổng cục Thuế số 2198/TCT-CS

Công văn của Tổng cục Thuế số 2198/TCT-CS ngày 22/6/2012 v/v về việc thay đổi tên người bán trên hóa đơn sau khi cổ phần hóa.

 

luat thue gtgt