Chương trình Khuyến mại tháng 10

QUYẾT ĐỊNH
(CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO NGHỀ THỰC HÀNH KIMI)

(V/v: Khuyến mại tháng 10/2012)

Điều 01Chương trình khuyến mại tháng 10/ 2012 cụ thể như sau:

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2012, CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO NGHỀ THỰC HÀNH KIMI thực hiện chương trình khuyến mại lớn. Cụ thể, Giảm 10% học phí dành cho Sinh viên (không phân biệt chính quy hay liên thông), các học viên khác được giảm 5%. Hai  học viên đăng ký trở lên mỗi học viên được giảm thêm 5% học phí. Ngoài ra, Kimi Training dành tặng 50 khóa học Tin học văn phòng  Tổng hợp cho  các bạn đăng ký học Kế toán Thực hành. Thời gian áp dụng từ ngày 05/10 – 31/10/2012

Điều 02: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng đào tạo, Phòng Marketing, Phòng Kinh Doanh, Chi nhánh Hà Nội, TP HCM và các thành viên trong Công ty có trách nhiệm thực thi quyết định này.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Nơi nhận:                                                                                 Giám Đốc

– Phòng kinh doanh, phòng đào tạo

– Chi nhánh Hà Nội, TP HCM.

– Lưu công ty                                                                             Đã ký