Các mẫu biểu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2011

Chào các bạn học viên!

+ Tải mẫu biểu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sử dụng Quý theo Quyết định 2905 tại đây:

BC SDHĐ THEO QUY – 2011 – QD2905

Hoặc các bạn có thể xem trực tiếp trên trình duyệt Website tại link sau: Mẫu biểu mới

————

Kimi Training trân trọng giới thiệu!